26 април 2010

"ОТОМАН е опит за провокация...", а Атака какво е?

Господин Сидеров се е загрижил, че: "ОТОМАН е опит за провокация към българското политическо пространство, но зад него може да стои влияние от вън." Хубаво, но ние помним едни посещения в руското посолство, а от друга страна не помним Атака и по-специално господин Сидеров някога да са казвали една дума срещу Русия и политиката й.

Да не се окаже накрая, че проводникът на чуждо влияние вика дръжте проводника на чуждо влияние...

Няма коментари: