20 декември 2009

Възпоменание


Поручик Димитър Светозаров Списаревски
загинал на 20.12.1943 г.

Подпоручик Георги Райчев Кюмурджиев
загинал на 20.12.1943 г.

Няма коментари: