19 февруари 2010

Радикалите, които харесвам

Има радикали, за които дърветата са по-ценни от хората (за щастие у нас такива почти липсват), а има и радикали, които смятат, че имат право да взимат решения вместо гражданите(представителите на този вид обитават сградата на Народното събрание и не само).

Някои радикали искат да вземат "от всекиго според способностите" и да дават "на всекиго според потребностите"(тия за съжаление са доста), а други си мечтаят за България, в която живеят само руси, синеоки арийци(малко са обаче представляват доста досадна групичка).

НО

Съществуват и един вид радикали, които се различават от всички останали. Тези радикали искат "свята и чиста република" и смятат, че трябва "да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее почтено и свободно."

Според тях: "На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв откупили..." е нужно "да се издигне храм на истината и правата свобода" и да се "даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности."

Този особен вид радикали настояват, че в "нашата България... всички народи ще живеят под едни чисти и свети закони... и за турчина, и за евреина и пр., каквито и да са" Тези закони ще се изработят "по вишегласие на всички народности" и "за всички еднакво ще е..."

Нещо повече - за тези радикали е очевидно, че в "нашата България" всички хора, независимо какви са, трябва да "бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било."

И тук не говорим само за празни приказки. Историята помни, че доста радикали от Българско виснаха на въжето, защото се бореха с "деспотско-тиранска система" не само на думи.

Такива радикали харесвам. Радикали като Васил Левски.

Няма коментари: